Om bloggen

Hejsan allihopa! Jag heter Magnus Dahlström och arbetar för närvarande som svensk- och historielärare på ett gymnasium någonstans i södra Sverige. Jag har en ambition med mitt yrke. Det är att mina ungdomar ska känna att de lär sig något vettigt och användbart. Kunskap som de kan ta med sig i livet som de faktiskt kommer att ha nytta av när de går ut som mer lärda individer i ett samhälle som har som vana att vända ryggen åt ungdomar och inte tro speciellt mycket om vare sig deras kunskaper eller färdigheter.

Det är därför jag ser det som min uppgift att inte enbart lära dem om kunskaper som är viktiga att ha inom mitt ämne, utan också hur man ser på dessa kunskaper på ”utsidan”. Det handlar om att konkretisera innehållet, göra det verkligt och sätta ord på sådana saker som faktiskt påverkar ungdomarna idag eller längre fram i framtiden. Har man den inställningen till utlärningen så tror jag att ungdomarna kommer att ha ett större intresse av att ta till sig av kunskapen man förmedlar, då de märker hur kunskapen antingen påverkar dem själva eller att de faktiskt kommer att ha nytta av det i en inte allt för avlägsen framtid.

Jag brinner för mitt yrke och mina elever och den som sa att barn är vår framtid ljög inte. Det är de som kommer att föra mänskligheten vidare, de som kommer att forma världen och faktiskt de som kommer att påverka hur innehållet i det jag utbildar i kommer att se ut. Historia skapas hela tiden och språket är i ständig förändring, vilket kommer betyda att det jag undervisar om idag inte kommer att vara lika aktuellt i deras framtid. Jag arbetar med det jag har att arbeta med och utgå ifrån. Genom att göra det nutida, reflekterande och debatterande tror jag att kunskap lättare fastnar, speciellt när det blir väldigt personligt. Att köra en månad om kungar och drottningar i Sverige är inte speciellt värdefullt, men att ställa det i jämförelse med dagens samhälle gör det helt plötsligt än mer intressant. Saker och ting som hände då har format världen till hur den ser ut idag, vilket gör att det finns mycket man kan lära och förstå genom att enbart blicka in kort i den svenska historien.

Välkommen hit för att ta del av ett nytt sätt att lära!