Ordning och reda

skola2Ytterligare en väldigt debatterad fråga i skolvärlden som jag har min bestämda åsikt kring. När barn och ungdomar kommer till skolan så är det ett måste att mobiler och telefoner inte används under lektionstid. Det är fullt rimligt, och skulle det hända och en lärare tar ifrån eleven mobilen så är det också fullt rimligt. Telefonen hindrar, i det här läget, läraren från att bedriva undervisning och det är det värsta tänkbara. I vissa fall så kan det finnas ett utbildande syfte att använda sig av den nya tekniken, men då ska det markeras och göras tydligt. Slösurfande, sociala medier och annat ska inte användas under undervisningstid.

Sedan är det också detta med alla lättkränkta föräldrar. Barnen och ungdomarna är fullkomligt medvetna om hur det trycker på sina föräldrars rätta knappar för att få dem att gå upp i varv mot något en lärare har sagt. Att säga ifrån, att ta i, att ryta till är inte att kränka en elev. Det handlar om att förflytta fokus rätt. Att uppmärksamma eleverna på att det här inte är fritid, det är inte tid som du sitter av. Det är tid som du är skyldig att närvara vid, som du lär dig någonting utav. Som dessutom är gratis för dig.

Det är något som både elever och föräldrar måste inse, hur mycket som vi faktiskt ger dem och hur mycket de uppenbarligen är redo att slänga bort på något så löjligt som att en lärare har sagt åt en elev att vara tyst eller ta av sig kepsen. Vart har det sunda förnuftet tagit vägen och när blev det okej för föräldrar och elever att totalt såga allt som har med skolan att göra när det faktiskt är de som är problemet i de allra flesta fall? Ordning och reda samt respekt för sin lärare är förutsättningar för att studier ska kunna bedrivas på bästa sätt.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *